Դրամական հոսքեր

Posted by: | Posted on: 7 Ապրիլի, 2020

Դրամական հոսքեր


Ծրագրային և փաստացի շեղումների մասին

Posted by: | Posted on: 7 Ապրիլի, 2020

Ծրագրային և փաստացի շեղումների մասին


Ծրագրային ցուցանիշներ

Posted by: | Posted on: 7 Ապրիլի, 2020

Ծրագրային ցուցանիշներ


Posted by: | Posted on: 21 Հունվարի, 2020

Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ


Posted by: | Posted on: 21 Հունվարի, 2020

Ծրագրային ցուցանիշներ


Posted by: | Posted on: 21 Հունվարի, 2020

Դրամական հոսքեր


Ծրագրային ցուցանիշներ

Posted by: | Posted on: 8 Հոկտեմբերի, 2019

Yeranos.2.dp_Cragr.cucanishner_3.2019 22


Հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: 8 Հոկտեմբերի, 2019

Yeranos.2.dp_Dr.hosqer_3.2019 . 21


Հաշվետվություն ֆինասատնտեսական գործունեության վերաբերյալ

Posted by: | Posted on: 8 Հոկտեմբերի, 2019

Yeranos.2.dp_Shexumner 20


Posted by: | Posted on: 25 Հունիսի, 2018

Ազդարարման համար պատասխանատու անձի տվյալները

Ազգանուն Անուն Հայրանուն

 

Հեռ. Էլ. փոստ
Ալոյան Ռուբիկ Ջանիբեկի

 

093824052 rubik.aloyan@mail.ru