Ծրագրի ցուցանիշներ Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության մասին 01.01.2019թ.-30.06.2019թ.

Cragr_cucanishner_02.20191