Հաշվետվություն Պետական Ոչ Առևտրային Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին 01.01.2019թ.-30.06.2019թ.

Shexumner_02.2019