Օլիմպիադաներ

Դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադա հայոց եկեղեցու պատմություն  առարկայից՝ 8-12-րդ դասարաններում:

Հաղթող են ճանաչվել հետևյալ աշակերտները՝

  1. Բարբառյան Մարիյա Արսենի-X

Դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադա պատմություն  առարկայից՝ 8-12-րդ դասարաններում:

Հաղթող են ճանաչվել հետևյալ աշակերտները՝

1.Բարբառյան Բալասան Արսենի-IX

2Հարիկյան Սյուզաննա Սահակի-X

3.Սանասարյան Սերինե Գևորգի-XI

Դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադա ՆԶՊ  առարկայից՝ 8-12-րդ դասարաններում:

Հաղթող են ճանաչվել հետևյալ աշակերտները՝

1.Քարամյան Անդրանիկ Միքայելի-IX

2.Բարբառյան Մարիետա Սամվելի-X

3.Հոխիկյան Աղվան Արթուրի-XI

Դեկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադա ռուսաց լեզու  առարկայից՝ 8-12-րդ դասարաններում:

Հաղթող են ճանաչվել հետևյալ աշակերտները՝

1.Ղազարյան Աննա Արիստակեսի-VIII

2.Բարբառյան Մարիյա Արսենի-X

Դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադա հայ գրականություն   առարկայից՝ 7-12-րդ դասարաններում:

Հաղթող են ճանաչվել հետևյալ աշակերտները՝

  1. Բարբառյան Մարիյա Արսենի       — X       դասարան
  2. Սանասարյան Լիլիթ Արկադիի     — IX     դասարան
  3. Գինոյան Լիլիթ Սևակի                    —  XII   դասարան

Դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադա հայոց լեզու   առարկայից՝ 7-12-րդ դասարաններում:

Հաղթող են ճանաչվել հետևյալ աշակերտները՝

  1. Բարբառյան Մարիյա Արսենի       –  X     դասարան
  2. Բարբառյան Արփիկ Անդրանիկի  —  XI    դասարան
  3. Քյարամյան Սերինե Վարդանի        -XII  դասարան

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Առարկայական օլիմպիադաների դպրոցական փուլի

Առարկան

Ժամկետը
Հայոց լեզու 15.12.2016
Հայ գրականություն 15.12.2016
Ռուսաց լեզու 16.12.2016
Գերմաներեն 16.12.2016
Պատմություն 19.12.2016
ՀԵՊ 19.12.2016
ՆԶՊ 19.12.2016

2016-2017  Ուսումնական տարվա

Ներդպրոցական օլիմպիադայի կազմկոմիտեի և առարկայական հանձնաժողովների կազմը

Կազմկոմիտե`                 Ալոյան Ռուբիկ

Խաչատրյան Կորյուն

Բարբառյան Խաչատուր

 

Առարկայական հանձնաժողովներ

Հայոց լեզու —               Ս.Խաչատրյան

Ա.Գրիգորյան

Դ.Բավեյան

Հայ գրականություն-    Ս.Խաչատրյան

Ա.Գրիգորյան

Դ.Բավեյան

Ռուսաց լեզու-             Ժ.Եղոյան

Գ.Հոխիկյան

Գերմաներեն-              Ա.Ալոյան

Գ.Խանսանամյան

Պատմության-             Խ.Ալավերդյան

Ս.Հարությունյան

Աշխարհագրություն-    Ս.Գինոյան

Ն.Ղազարյան

Մաթեմատիկա-           Խ.Ալավերդյան

Ն.Ղազարյան

Ֆիզիկա-                     Ա.Ղազարյան

Ս.Գինոյան

Քիմիա-                       Ա.Գրիգորյան

Դ.Բավեյան

Կենսաբանություն-      Խ.Ալավերդյան

Ս.Գինոյան

Ինֆորմատիկա-          Ն.Ղազարյան

Ժ.Եղոյան

ՀԵՊ-                          Մ.Խաչատրյան

Գ.Խանսանամյան

ՆԶՊ-                          Գ.Ամիրխանյան

Ն.Ղազարյան