Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

 Եկամուտների  և ծախսերի նախահաշվի  նախագիծ 2019 թվականի

2018 թվականի