Հաշվետվություններ

2019  թվականի 1-ին եռամսյակ


2018  թվականի  4-րդ եռամսյակ

2018   թվականի  3-րդ   եռամսյակ

2018  թվականի 2-րդ եռամսյակ

2018  թվականի 1-ին եռամսյակ


2018 թվականի Եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

Եկամուտների  և ծախսերի նախահաշիվ  նախագիծ 2018 թվականի փոփոխված

նախագիծ 2018


2017 թվական 4-րդ եռամսյակ

2017 թվական 3-րդ եռամսյակ

2017 թվական  2-րդ եռամսյակ

2017 թվական 1-ին եռամսյակ

2017 թվականի  

նախահաշիվ 

 հաստիքացուցակ  

գնումների պլան


2016 թվականի ծախսերի կատարման վերաբերյալ

4-րդ Եռամսյակ      Գնումների հաշվետվություն   Ընդանուր հաշվետվություն
3-րդ եռամսյակ     Գնումների հաշվետվություն    Ընդանուր հաշվետվություն

2-րդ եռամսյակ      Գնումների հաշվետվություն  Ընդհանուր հաշվետվություն
1-ին եռամսյակ     Գնումների հաշվետվություն   Ընդանուր հաշվետվություն